Arbetsledare till Brändöbussen AB

Som försteman så jobbar du med att vara lokalt ansvarig i Luleå, din huvudsakliga arbetsuppgift är busskörning, men även Trafikledning och Verkstads förlängda arm på plats.